สกุลเงิน    [ 0 ]    เกี่ยวกับเรา | สถานที่ให้บริการ | ถามตอบปัญหา | ติดต่อเรา  
ค้นหาสินค้า      
                                                ภาษา :        
 
   
EMS  DHL

 
 
 
ถามตอบปัญหา : ปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า

หน้าหลัก > ถามตอบปัญหา > ปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า
 
Q   ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่?
A  

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ถ้าสินค้าชิ้นนั้น ยังไม่ถูกส่งออกจาก Karatise Distribution Center และทุกๆครั้งหลังจากสินค้าได้ถูกสั่งซื้อผ่าน www.karatise.com ลูกค้าจะได้รับ อีเมล์จาก คาราทิสส์ เพื่อยืนยันถึงการสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้น ทางบริษัทจะใช้เวลา 1-3 วันในการตรวจสอบ และ เตรียมสินค้าเพื่อทำการจัดส่งไปให้ลูกค้า หลังจากสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว ลูกค้าจะได้รับ อีเมล์จาก คาราทิสส์เพื่อเป็นการยืนยันถึงการส่งของ

     
Q   การขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ต้องทำอย่างไรบ้าง?
A   ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อยังไม่ถูกส่งออกจาก Karatise Distribution Center ลูกค้าจะได้สิทธิ์ในการรับเงินค่าสินค้าคืนโดย ลูกค้าสามารถทำการขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยโทรศัพท์มาที่ Karatise Call Center - (662) 610-9393-5 ต้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 หรืออีเมลล์มาที่ support@karatise.com หลังจากที่ได้ทำการยกเลิกแล้ว บริษัทจะส่ง อีเมล์ ยืนยันการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าไปถึงลูกค้า และจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเร่งด่วน
     
Q   ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นอื่น หลังจากทำการสั่งซื้อไปแล้วได้หรือไม่?
A   ถ้าหากสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไปตอนแรก ยังไม่ได้ถูกส่งออกจาก Karatise Distribution Center ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นอื่นได้ โดยอีเมลล์แจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้ามาได้ที่ support@karatise.com หรือโทรศัพท์มาที่ Karatise Call Center - (662) 610-9393-5 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.